Mesafeli Satış Sözleşmesi-Ön Bilgilendirme

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

FİRMA (devamında “Otel” olarak anılacaktır)

Firma Unvanı : Adres : Telefon : Faks : E-posta : Web Site : MERSİS Numarası :

BARTU OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.Ş.

İskele Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 537 Urla/ İzmir +90 232 752 22 55

+90 232 752 26 00 [email protected] www.maisonvourla.com (....)

MADDE 2- KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (devamında “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin konusu, OTEL tarafından sağlanmakta olunan konaklama hizmetlerinin TÜKETİCİ tarafından OTEL’e ait www.maisonvourla.com internet sitesinden elektronik ortamda veya OTEL rezervasyon telefon hattı üzerinden yaptığı rezervasyon işlemleri ile aşağıda belirtilen tarihlerde ve niteliklerde ürün/hizmet satışı ve teslimi, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

(....)
-Konuklara ilişkin bilgiler (kişi adı, sayısı, kategorisi)
-Rezervasyon süresi (başlama, sona erme, kesintiler) -Rezervasyonların süre içindeki dağılımı, (odalara ilişkin ayrıntılar) -Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiyatları
-Özel durumlar (indirimli fiyat, ücretsiz hizmetler)
-Konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. OTEL’in sağladığı ürün/hizmet içerikleri, kapsamları ve ücretleri web sitenin ilgili tanıtım sayfasında gösterilmektedir. Toplam ödenecek tutar satış gerçekleşme esnasında Ön Bilgilendirme Formunda ve satış sonrası iletilecek bu Mesafeli Satış Sözleşmesinde, ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntıları ile birlikte belirtilmiştir. Belirtilen ücretler KDV dahildir.

4.2.Tüketici web sitesi veya rezervasyon hattı üzerinden satın aldığı ürün/hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan (ör. Tüketici’nin eksik veya kısmi ödeme yapılması hali) rezervasyon kesinleşmez ve Tüketici herhangi bir hak talep edemez.

4.3.Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile OTEL’e ait web site üzerinden ya da OTEL’in belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu veya işbu Sözleşme’nin akdedilmesi anında, Tüketici’nin vermiş olduğu kredi kartı bilgileriyle birlikte OTEL’in Sözleşme bedelini tahsil etme yetkisi verilmesi yöntemlerinden birisi ile ödeyecektir.

4.4.Fiyatlar peşin fiyatlar olup OTEL taksitlendirme yapmamaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi TÜKETİCİ ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, OTEL bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi kartlı ödemelerde ayrıca faiz, vade farkı, kur farkı gibi ek ödemeler söz konusu olabilmektedir.

4.5.Sözleşmede belirtilen ürün/hizmetler dışındaki ürün/hizmetler ekstra ücrete tâbidir ve özellikle, Tüketici’nin ve birlikte konaklayacak kişilerin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetler bedele dahil değildir.

4.6.Rezervasyonun kesinleşme tarihinden sonra Sözleşme konusu ürün/hizmet bedellerinde bir değişiklik olması durumunda; bedel artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark Tüketici’den talep edilmez ve bedel indirimi olması halinde veya OTEL tarafından aksiyon indirimleri uygulanması halinde Tüketici’ye fark iadesi yapılmaz. Tüketici’nin bu durumlarda herhangi bir hak talebi söz konusu olmaz.

4.7.Tüketiciye satın alınan ürün/hizmet ile ilgili fatura OTEL’den ayrılırken verilir. Tüketici faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini isteyebilir. Adres veya fatura adresi bilgilerinin doğru olmasından ve adreste faturayı teslim alacak kişinin bulunmasından Tüketici sorumludur.

4.8.TÜKETİCİ kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde OTEL kredi kartından almış olduğu bedeli yine TÜKETİCİ’nın kredi kartına iade edecektir. OTEL sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve TÜKETİCİ arasında gerçekleşir, OTEL herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, OTEL herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

OTEL tarafından satışı yapılan ürün/hizmetin niteliği gereği işbu sözleşme kapsamında yapılan mesafeli satışlarda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 g) uyarınca TÜKETİCİ'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

TÜKETİCİ, OTEL isim, unvan, adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün/hizmet temel nitelikleri, vergiler dahil fiyatı, ödeme sekli, satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sair mevzuatta öngörülen konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde OTEL tarafından ön bilgilendirme yapıldığı, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve/veya telefon ya da elektronik posta ile teyit ettiğini ve sonrasında rezervasyonu ve sözleşmeyi onayladığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
© Maison Vourla Hotel. Tüm hakları Saklıdır - Powered by HotelRunner