Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1. FİRMA (devamında “Otel” olarak anılacaktır)

Firma Unvanı : Adres : Telefon : Faks : E-posta : Web Site : MERSİS Numarası :

BARTU OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.Ş.

İskele Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 537 Urla/ İzmir +90 232 752 22 55
+90 232 752 26 00
[email protected]

www.maisonvourla.com

(....)

1.1. TÜKETİCİ (devamında “Tüketici” olarak anılacaktır) Adı -Soyadı :
Adres :
Telefon :

E-posta :

Fatura Adresi
Otel ve Tüketici ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (devamında “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin konusu, OTEL tarafından sağlanmakta olunan konaklama hizmetlerinin TÜKETİCİ tarafından OTEL’e ait www.maisonvourla.com internet sitesinden elektronik ortamda veya OTEL rezervasyon telefon hattı üzerinden yaptığı rezervasyon işlemleri ile aşağıda belirtilen tarihlerde ve niteliklerde ürün/hizmet satışı ve teslimi, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

: (ikamet adresinden farklı olması durumunda)

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

(....)

-Konuklara ilişkin bilgiler (kişi adı, sayısı, kategorisi)

-Rezervasyon süresi (başlama, sona erme, kesintiler)

-Rezervasyonların süre içindeki dağılımı, (odalara ilişkin ayrıntılar)

-Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiyatları

-Özel durumlar (indirimli fiyat, ücretsiz hizmetler)

-Konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi

MADDE 4- REZERVASYON TEYİDİ

MADDE 5- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

.

Rezervasyon onayı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ödemenin tamamının yapılmasını takiben sistem

tarafından TÜKETİCİ’nin bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir

4.1. OTEL’in sağladığı ürün/hizmet içerikleri, kapsamları ve ücretleri web sitenin ilgili tanıtım sayfasında gösterilmektedir. Toplam ödenecek tutar satış gerçekleşme esnasında Ön Bilgilendirme Formunda ve satış sonrası iletilecek bu Mesafeli Satış Sözleşmesinde, ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntıları ile birlikte belirtilmiştir. Belirtilen ücretler KDV dahildir.

4.2. Tüketici web sitesi veya rezervasyon hattı üzerinden satın aldığı ürün/hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan (ör. Tüketici’nin eksik veya kısmi ödeme yapılması hali) rezervasyon kesinleşmez ve Tüketici herhangi bir hak talep edemez.

4.3. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile OTEL’e ait web site üzerinden

ile ödeyecektir.
4.4. Fiyatlar peşin fiyatlar olup OTEL taksitlendirme yapmamaktadır. Kredi kartı ile yapılan

satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi TÜKETİCİ ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, OTEL bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi kartlı ödemelerde ayrıca faiz, vade farkı, kur farkı gibi ek ödemeler söz konusu olabilmektedir.

4.5. Sözleşmede belirtilen ürün/hizmetler dışındaki ürün/hizmetler ekstra ücrete tâbidir ve özellikle, Tüketici’nin ve birlikte konaklayacak kişilerin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetler bedele dahil değildir.

4.6. Rezervasyonun kesinleşme tarihinden sonra Sözleşme konusu ürün/hizmet bedellerinde bir değişiklik olması durumunda; bedel artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark Tüketici’den talep edilmez ve bedel indirimi olması halinde veya OTEL tarafından aksiyon indirimleri uygulanması halinde Tüketici’ye fark iadesi yapılmaz. Tüketici’nin bu durumlarda herhangi bir hak talebi söz konusu olmaz.

4.7. Tüketiciye satın alınan ürün/hizmet ile ilgili fatura OTEL’den ayrılırken verilir. Tüketici faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini isteyebilir. Adres veya fatura adresi bilgilerinin doğru olmasından ve adreste faturayı teslim alacak kişinin bulunmasından Tüketici sorumludur.

4.8. TÜKETİCİ kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde OTEL kredi kartından almış olduğu bedeli yine TÜKETİCİ’nın kredi kartına iade edecektir. OTEL sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve TÜKETİCİ arasında gerçekleşir, OTEL herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, OTEL herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI
OTEL tarafından satışı yapılan ürün/hizmetin niteliği gereği işbu sözleşme kapsamında yapılan mesafeli satışlarda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 g) uyarınca TÜKETİCİ'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

ya da OTEL’in

belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu veya i

şbu Sözleşme’nin akdedilmesi anında,

Tüketici’nin vermiş olduğu kredi kartı bilgileriyle birlikte OTEL’in Sözleşme bedelini tahsil etme

yetkisi verilmesi yöntemlerinden birisi

MADDE 7- TÜKETİCİ TARAFINDAN İPTAL VE DEĞİŞİKLİK
TÜKETİCİ’nin yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler talep etmesi aşağıda belirtilen koşullara tabidir:

İPTAL
7.1. TÜKETİCİ’nin konaklama süresinin başlamasından 30 (otuz) gün öncesine kadar iptal bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere hariç olmak üzere ödediği bedel TÜKETİCİ’ye iade edilir.
7.2. TÜKETİCİ’nin konaklama süresinin başlamasından 15 (onbeş) gün öncesine kadar yapılan iptal taleplerinde Sözleşme kapsamında önden bedelin %50’si ile ödenen tüm vergi, harç ve benzeri masraflar ve üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere mahsup edilerek kalan tutar TÜKETİCİ’ye iade edilir.
7.3. TÜKETİCİ’nin konaklama süresinin başlamasından 7 (yedi) gün öncesine kadar yapılan iptal taleplerinde Sözleşme kapsamında önden bedelin %75’i ile ödenen tüm vergi, harç ve benzeri masraflar ve üçüncü kişilere ödenip iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere mahsup edilerek kalan tutar TÜKETİCİ’ye iade edilir.
7.4. Konaklama başlangıç tarihine 3 (üç) gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal taleplerinde TÜKETİCİ’ye hiçbir bedel iade edilmeyecektir. Konaklama başlangıcından sonra erken çıkış talebinde bulunması halinde hiçbir bedel iade edilmeyecektir.
7.5. Yapılan iptallerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına

.

DEĞİŞİKLİK
7.6. Tüketici tarafından rezervasyonunda değişiklik yapma talebi en geç konaklamanın başlayacağı günden 15 (on beş) gün öncesine kadar OTEL’e yazılı olarak bildirilmek zorundadır. TÜKETİCİ’nin belirtilen tarihten sonra bildireceği değişiklik taleplerini OTEL reddetme hakkını saklı tutar.
7.7. OTEL değişiklik talebine, talep edilen tarihlerde boş oda bulunması koşulu ile uyum sağlayacaktır. Aksi taktirde TÜKETİCİ OTEL tarafından önerilen tarihler arasından seçim yapacak veya 7.1 ila 7.4 maddelerinde düzenlenen koşullar dahilinde rezervasyonu iptal edebilecektir.
7.8. TÜKETİCİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten ve fiyat farkı tutarı kendisine bildirildikten sonra en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde fark tutarı ödenmediği takdirde, değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

yapılır

Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde

Yeni hizmetin fiyatı, iptal edilen önceki

hizmet fiyatından düşük olması halinde aradaki farkı TÜKETİCİ’ye iade edecektir

herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste

fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder

7.9.

MADDE 8- OTEL TARAFINDAN İPTAL VE DEĞİŞİKLİK İPTAL

. .

8.1.OTEL’in, gerekli tüm özeni göstermesine rağmen, hizmetin başlamasından önce veya devamında, hizmetin sağlanmasına engel teşkil eden mücbir sebepler veya üçüncü kişilerden

kaynaklanan durumlar meydana gelmesi halinde OTEL sözleşmeyi iptal edebilir. OTEL bu durumu tespit etmesi ile birlikte TÜKETİCİ'ye en kısa sürede bildirim yapacaktır. OTEL bu durumda TÜKETİCİ’ye kullanmadığı hizmetlerin bedelini iade eder. TÜKETİCİ'nın başka herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

8.2. TÜKETİCİ’nin hizmet başlangıç tarihini kaçırdığı takdirde OTEL’e konaklamanın kalan günlerini kullanacağını yazılı olarak bildirmemesi halinde OTEL rezervasyonu 24 (yirmidört) saatin tamamlanmasıyla iptal etme ve ayrılan odaları başka kişilere kullandırma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ bu gibi iptal sebebiyle OTEL’den herhangi bir ücret iadesi talep edemez.

8.3. Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenlerin meydana gelmesi durumunda OTEL hizmet vermeyebilir veya devam edemeyebilir. Bu gibi durumlarda TÜKETİCİ’nin tazminat hakkı yoktur.

8.4. OTEL ayrıca haklı bir sebeple sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Özellikle aşağıdaki gösterilen durumlar haklı sebep sayılacaktır:

 • Mücbir sebepler veya OTEL’in kontrolü dışındaki sözleşmenin ifasını imkansız hale getiren durumlar;

 • TÜKETİCİ’nin kusurlu bir şekilde yanıltıcı veya yanlış bilgi vermesi;

 • OTEL’in veya diğer konukların güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunulması;

 • Diğer konukları rahatsız edici hareketlerde bulunulması.

  OTEL’in haklı sebeple iptal etmesi durumunda TÜKETİCİ herhangi bir ücret iadesi, tazminat veya başka bir hak talep edemez.

  DEĞİŞİKLİK 8.5.

  .

  MADDE 9- DEVİR
  TÜKETİCİ, satın alınan hizmete katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 5 (beş) gün önce OTEL’e yazılı bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşmenin tüm koşullarını yine yazılı şekilde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt edecek üçüncü kişiye devredebilir. Sözleşme bedeli, ek tutarlar ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden Sözleşmeyi devreden ve devralan TÜKETİCİ’ler OTEL’e karşı müteselsilen sorumludurlar.

  MADDE 10- KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1. İşbu Sözleşme ürün/hizmetin satın alındığı ve bedelin tamamının ödendiği tarihte yürürlüğe girecek olup, konaklama süresinin bitimiyle birlikte herhangi bir bildirim gerekmeksizin kendiliğinden sona erecektir.
9.2. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİLER, kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme

OTEL hizmetin başlamasından önce veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen veya tamamen

değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir, OTEL’in önerdiği

alternatif

başka bir hizmeti kabul edebilir veya rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği

ücreti iade alabilir. TÜKETİCİ’nin iade ödeme dışında herhangi bir hak veya tazminat talep etme

hakkı bulunmamaktadır

hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kayıt yaptırmakla görevlendirilen kişi Ön Bilgilendirme ve sözleşme bilgilerini katılan kişilere sağlamakla yükümlüdür.
9.3. OTEL’e giriş saati tüm müşteriler için 14:00 dir. Otelden çıkış saati en geç 12.00 dir. Müşteri odayı saat 12.00’dan önce boşaltmazsa OTEL’in uğrayacağı zararı karşılamak zorundadır.

9.4. OTEL’den yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır. 9.5. OTEL’e girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.

9.6. TÜKETİCİ’nın satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu OTEL’e derhal yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Aksi halde TÜKETİCİ ifayı kabul etmiş olur ve şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet, bedel iadesi veya tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9.7. OTEL TÜKETİCİ’nin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir. TÜKETİCİ değerli eşyalarının gözetiminden sorumlu olup değerli eşya getirilmemesi veya oda kasası kullanılması önerir.
9.8. TÜKETİCİ’nin unuttuğu veya geride bıraktığı ürünler TÜKETİCİ’nin talebi ile riski ve gönderi maliyeti TÜKETİCİ’de olmak kaydı ile vereceği adrese gönderilir. OTEL bu tür eşyaları 3 (üç) gün süreyle saklar ve bu sürenin sonunda TEKETİCİ’den herhangi bir bilgi veya talep gelmemesi halinde değerine bakılmaksızın imha eder. Bu durumda TÜKETİCİ herhangi bir tazminat veya hak talep edemez.

9.9. Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza gibi Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini imkansız hale getiren durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin sözleşmenin gerçekleşmesine engel olması durumunda, şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle TÜKETİCİ sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde OTEL bedeli iade etmek için gereken tüm çabayı sarf edecek olup, OTEL hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli TÜKETİCİ’ya iade etmekle yükümlüdür. OTEL alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz

9.10. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda OTEL’in hizmet ve genel faaliyetlerde (restoran, havuz, animasyon vb.) değişiklikler olabilmektedir. TÜKETİCİ bu tür değişikliklere veya tedbirlere uymak zorundadır. Bu tür tedbirlerden dolayı kısıtlamalar nedeniyle TÜKETİCİ herhangi bir hak talep edemez.

MADDE 11- GENEL HÜKÜMLER
12.1. İşbu Sözleşme ürün/hizmetin satın alındığı ve bedelin tamamının ödendiği tarihte yürürlüğe girecek olup, konaklama süresinin bitimiyle birlikte herhangi bir bildirime lüzum olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
12.2. Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini OTEL ödememesi halinde TÜKETİCİ doğan zararlardan sorumludur.

12.3. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

MADDE 12- HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İş bu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; İzmir Mahkeme ve İcra daireleridir.

Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
© Maison Vourla Hotel. Tüm hakları Saklıdır - Powered by HotelRunner