6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BARTU OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni başlıklarda belirtilen kişilere yönelik olup çalışan adayları, çalışanlar, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanları gibi diğer kişiler bakımından, ilgili kişi grupları özelinde ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmıştır ve uygun şekilde ilgili kişilere açıklanmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla; BARTU OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.Ş. İskele Mah. Neyzen Tevfik Cad. No: 537 Urla/ İzmir Türkiye tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

I. Website Ziyareti Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
www.maisonvourla.com alan adlı internet sitemizi veya mobil uygulamamızı kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da tanımlanan veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki bilgiler bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi internete bağlanabilen cihazlarla veya telefon ile yukarıda adı geçen web sitemizi ziyaretiniz veya bizimle iletişime geçmeniz halinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.

1. Web Site Ziyaretçisi

Web sitemizden rezervasyon yaptırmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz, sadece web sitemiz ve ilgili alt sayfalarını ziyaret ettiğinizde, yalnızca tarayıcınızın otomatik olarak sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır, ve yine otomatik olarak silindiği tarihe kadar ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgiler toplanır ve depolanır:

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

İşlem Güvenliği Verileri

IP adresi
Tarih ve saat
GMT’ye göre saat dilimi farkı Talebin içeriği (açılan sayfalar) Erişim durumu / HTTP durum kodu
Aktarılan veri miktarı Talebin geldiği web sitesi Tarayıcı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için

 5/2 (ç): Veri

2. İletişim Formu veya e-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

Ad Soyad  Adres

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Talep / Şikayetlerin Takibi

5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi  5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

İletişim Verileri

E-posta adresi  Telefon

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Talep / Şikayetlerin Takibi

5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi  5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

3. Web Sitemize üzerinde rezervasyon yaptırmanız halinde

Ürün/hizmetlerimizden faydalanmak amacı ile rezervasyon yaptırmanız halinde bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

 TCKN
Ad Soyad Doğum Tarihi

Sözleşmenin kurulması ve ifası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

İletişim Verileri

 Adres E-posta adresi  Telefon

Sözleşmenin kurulması ve ifası
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

 

İşlem Güvenliği Verileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

4. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası bağlantısını ekleyiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, ayrıca sistem gereği web sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, e-posta sunucusunu sağlayan E-posta hizmet sağlayıcı bilgilerini ekleyiniz. ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

II. Potansiyel Müşteriler/Ürün Alan Kişilere İlişkin İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi taleplerinizin olması, ürün ve hizmetlerimiz hakkına bilgi almak amacıyla iletişim kurmamız vasıtasıyla Potansiyel müşterilerimize ilişkin aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenebilmektedir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

Sözleşmenin kurulması ve ifası İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık

Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin

Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama

Süreçlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Ad Soyad

İletişim Verileri

E-posta adresi Adres Telefon Firma Adı

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

III. Müşteriler/Ürün Alan Kişilere İlişkin İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Müşterilerimizin kişisel verileri yasal çerçevede aşağıda belirtilen şekilde işlenmektedir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

 

Kimlik Verileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık

Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek

Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon

Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin

Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik

Aktivitelerin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Ad Soyad Doğum Tarihi

Cinsiyeti TCKN Seri No Uyruğu İmza

Ehliyet Kan Gurubu

Bilgisi Kayırlı Olduğu

İl,İlçe

,Köy,Mahalle Cilt No.
Aile Sıra No. Sıra No. Verildiği Yer Veriliş Nedeni Kayıt No. Veriliş Tarihi Önceki Soyadı

Ana Adı

Baba Adı

İletişim Verileri

E-posta adresi Adres Telefon

Finans Verileri

Banka bilgileri Kredi Kartı
 Fatura

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Hukuki İşlem Verileri

Adli yazışmalarda bulunan bilgiler

 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için

Müşteri İşlem Verileri

Çağrı merkezi kayıtları Sipariş bilgileri Talep bilgisi

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve

Aydınlatma Metni Ver. [2.0] [22.04.2021] Sayfa 4/ 8

 

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 Talep / Şikayetlerin Takibi

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Diğer Veriler

Lokasyon

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek

Hizmetlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Diğer Veriler

Kiralanan Oda Numarası

Konaklama tarihleri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi

Verilmesi

5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi

Diğer Veriler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

IV. Kurumsal Müşteriler/Ürün Alan Yetkilileri ve Çalışanlarına İlişkin İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Kurumsal müşterilerimizin yetkililerine ve çalışanlarına ait kişisel veriler, ürün ve hizmetlerimizden doğrudan yaralandığı için yasal çerçevede aşağıda belirtilen şekilde işlenmektedir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Ad Soyad Doğum Tarihi Cinsiyeti TCKN

Seri No Uyruğu İmza Ana Adı Baba Adı Ehliyet

Kan Gurubu

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Bilgisi

Kayırlı Olduğu

İl,İlçe ,Köy,Mahalle

 

Cilt No.

Aile Sıra No.

Sıra No.

Verildiği Yer

Veriliş Nedeni

Kayıt No.

Veriliş Tarihi

Önceki Soyadı

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Verileri

E-posta adresi Adres Telefon Firma Adı

Hukuki İşlem Verileri

Adli yazışmalarda bulunan bilgiler

 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için

Müşteri İşlem Verileri

Çağrı merkezi kayıtları Sipariş bilgileri Talep bilgisi

 Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 Talep / Şikayetlerin Takibi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Görsel ve İşitsel Veriler

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin

Video Görüntüsü

Yürütülmesi

Kaydı

Oto kiralama prosedürü gereği, araç

kiralayan kişinin/sözleşme tarafının

kimliğini tespit edilebilmesi için

5/1: Açık Rıza

Diğer Veriler

Lokasyon

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek

Hizmetlerinin Yürütülmesi

5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Diğer Veriler

Kaza Raporu içeriğinde bulunan bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

V. İşyerlerimizi fiziki ziyaret eden kişiler/Ziyaretçi Verileri

Şirket kişisel verilerinizi işletmelere giriş yapmak için tarafınızdan temin edilen kimlik bilgilerinin ziyaretçi kayıtlarına işlenmesi sonucunda elde etmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Ziyaretçi verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve sebepler dahilinde talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılabilir.

Ayrıca, işyerlerimiziz fiziki ziyaretiniz esnasında şirket ağı üzerinden erişim sağlamak istemeniz durumunda, erişimi sağlamamız sebebiyle elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir.

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

Kimlik Verileri

 Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

 Ad Soyad

İletişim Verileri

 Firma Bilgileri

Veriler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Hukuki Sebepler KVKK Md.

İşlem Güvenliği Verileri

 IP adresi
 MAC Adresi
 Erişim kayıtları

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla, internet erişim hizmeti ve Bilgi Teknolojileri Hizmeti sağlayan yurt içi ve/veya yurtdışındaki tedarikçi şirketleri ile şirketin ortak ve iştirakleriyle kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinden ilettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarca otomatik olarak iletilen teknik iletişim dosyaları, Çağrı Merkezi, Mobil Uygulamalar, ofisimiz ve benzer hizmet verdiğimiz kanallar aracılığıyla iletilen veriler, fiziksel formlar, kimlik ve ehliyet, sözleşme içeriği, sözleşme ilişkisi süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, bankalar aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

 

olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır ve ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlandığınız süre gerektiğinde güncellenerek işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak;
▪ Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 • ▪  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • ▪  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

  isteme,

 • ▪  KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • ▪  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • ▪  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen usullere uygun, kimliğinizin tespitini sağlayacak ve açık talebinizi içerir başvurunuzu BARTU OTELCILIK TURIZM VE TICARET A.Ş. ’e noter aracılığı ile veya yazılı ve ıslak imzalı olarak İskele Mah. 2106 Sk. No:2 35430 Urla, İzmir, Türkiye adresine iletmeniz veya [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak veya [email protected] Adresi üzerinden elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
© Maison Vourla Hotel. Tüm hakları Saklıdır - Powered by HotelRunner